ЈКП КОМУНАЛАЦ ВЛАСОТИНЦЕ

Јавне набавке

Ветеринарске услуге

Позив за подношење понуда

Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Позив за подношење понуда

Набавка горива и мазива

Конкурсна документација

Услуге сервисирања возног парка ЈКП Комуналац Власотинце

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка новог путничког возила путем финансијског лизинга

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка новог специјализованог возила за одношење смећа

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

-Услуге сервисирања и одржавања возила са набавком ... јавно комунално предузеће "Комуналац " 19.08.2016

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

-Гориво,уља и мазива    јавно комунално предузеће "Комуналац "     17.08.2016 13:12  

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

-Услуге сервисирања и одржавања возног парка    јавно комунално предузеће "Комуналац "     14.07.2015

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

-Набавка горива    јавно комунално предузеће "Комуналац "     14.07.2015 10:05 

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

-Услуге кредитног задужења    јавно комунално предузеће "Комуналац "     20.02.2015

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуда

-Услуге сервисирања и одржавања возила ЈКП Комунала...    јавно комунално предузеће "Комуналац "     10.04.2014

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

-Набавка горива    јавно комунално предузеће "Комуналац "     05.02.2014

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

© Copyright ЈКП КОМУНАЛАЦ